Doktor Animals - probiotyk dla zwierząt

 • Poprawa kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych zwierząt.
 • Ograniczanie występowania stanów zapalnych wymion.
 • Ograniczenie występowania grzybic i biegunek.
 • Przyspieszona fermentacja gnojowicy oraz obornika w efekcie czego otrzymujemy cenny nawóz organiczny.
 • Bioasekuracja fermy poprzez eliminację patogenów.
 • Redukcja populacji insektów w pomieszczeniach hodowlanych.
 • Ograniczenie emisji siarkowodoru i amoniaku w oborach.
 • Obniżenie i stabilizacja liczby komórek somatycznych w mleku.

Doktor Animals - probiotyk dla zwierząt

 • Poprawa kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych trzody
 • Zmniejszenie stresu zwierząt i skłonności do kanibalizmu
 • Poprawa procesu trawienia i przyrostu masy zwierzęcia
 • Zmniejszenie zużycia paszy na kilogram przyrostu wagi zwierzęcia
 • Ograniczenie emisji siarkowodoru i amoniaku w chlewniach i ograniczenie chorób dróg oddechowych
 • Łagodniejszy przebieg zatruć pokarmowych, wywoływanych często konserwantami stosowanymi w paszach.
 • Bioasekuracja fermy poprzez eliminację patogenów
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących.
 • Zapobieganie grzybicom i ograniczenie występowania biegunek.
 • Redukcja populacji insektów w pomieszczeniach hodowlanych.
 • Ograniczanie wydatków na opiekę weterynaryjną.
 • Przyspieszona fermentacja gnojowicy, w efekcie czego otrzymujemy cenny nawóz organiczny.

Doktor Animals - probiotyk dla zwierząt

 • Bioasekuracja fermy
 • Poprawa zdrowotności stada i kondycji fizycznej drobiu
 • Zwiększenie przyswajalności paszy
 • Łagodzenie skutków zatruć pokarmowych wywoływanych często konserwantami stosowanymi w paszach
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących
 • Znaczne zmniejszenie wilgotności ściółki i ograniczenie zachodzących w niej procesów gnilnych
 • Ograniczenie emisji amoniaku i siarkowodoru
 • Zmniejszenie kosztów wentylacji hal produkcyjnych
 • Znaczne ograniczenie ilości upadków
 • Redukcja populacji insektów
 • Przerobienie odpadów i pomiotu, oraz odcieków w wartościowy nawóz, zawierający duże ilości azotu łatwo dostępnego dla roślin

Doktor Animals® - probiotyk dla pszczół

 • Podniesienie odporności pszczół na szkodliwe działanie powszechnie stosowanych pestycydów.
 • Bioasekuracja pasieki, poprawienie warunków sanitarnych w ulach
 • Poprawienie kondycji pszczół sprzyjające dobremu przezimowaniu całego roju 
 • Zawarte w preparacie bakterie fermentacji mlekowej wytwarzają enzymy wpływające skutecznie na trwałości miodu i pierzgi. Stanowią również najważniejsze związki bakteriobójcze w mleczku pszczelim.

Doktor Animals® - probiotyk dla koni

 • Poprawa kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych koni,
 • Ograniczenie występowania stanów zapalnych, kopyt, strzałek i skóry
 • Ograniczenie występowania biegunek i kolek,
 • Poprawa jakości powietrza w stajniach,

Doktor Animals® - probiotyk dla gołębi

 • zapobiega chorobom przewodu pokarmowego
 • znakomicie poprawia przyswajalność karmy
 • poprawia ogólną odporność i kondycję ptaków
 • ogranicza udział leków w trakcie chowu

Doktor Animals® - probiotyk dla królików

 • zapobiega chorobom przewodu pokarmowego
 • znakomicie poprawia przyswajalność karmy
 • poprawia ogólną odporność i kondycję
 • ogranicza udział leków w trakcie chowu

Doktor Animals® - probiotyk dla ryb

 • znakomicie poprawia przyswajalność karmy
 • poprawia ogólną odporność i kondycję ryb
 • zapobiega chorobom przewodu pokarmowego
 • poprawia stan sanitarny środowiska wodnego

ProBios HZ: zdrowe otoczenie - zdrowe zwierzęta

 • higienizacja wszystkich pomieszczeń inwentarskich i hodowlanych
 • higienizacja i udrażnianie kanałów gnojowych i trakcji ściekowych w fermach hodowlanych
 • likwidacja odorów poprzez szybkie wiązanie siarkowodoru i amoniaku
 • fermentacja gnojowicy i kompostowanie obornika, kurzyńca i innych odpadów organicznych