Probiotyk dla drobiu – Doktor Animals

probiotyk dla zwierzątprobiotyk dla zwierząt

Probiotyk dla ferm drobiowych: zapobiega chorobom przewodu pokarmowego,  poprawia przyswajalność pasz, poprawia ogólną odporność i kondycję zwierząt.

26,40 

Wybierz pojemność:

1000 l - 8250,00 
1 l - 26,40 
2 l - 46,20 
5 l - 66,00 
10 l - 99,00 
20 l - 176,00 

Opis

Probiotyk dla drobiu Doktor Animals

Probiotyk dla drobiu Doktor Animals – probiotyczna mieszanka paszowa uzupełniająca (MPU) w płynie, na bazie żywych kultur bakterii fermentacji mlekowej i ziół zarejestrowana  pod wet. nr ident. PL 289010 p.

 • zapobiega chorobom przewodu pokarmowego
 • znakomicie poprawia przyswajalność pasz
 • poprawia ogólną odporność i kondycję zwierząt hodowlanych i
 • ogranicza udział leków w trakcie chowu.

Doktor Animals® stosowany w hodowli  drobiu  przywraca prawidłową florę bakteryjną w układzie pokarmowym i otoczeniu zwierząt. Działa wspomagająco na układ pokarmowy – polepsza przyswajalność pokarmu i ogranicza biegunki, co powoduje zwiększenie przyrostu masy zwierzęcia. Pomaga ograniczyć kuracje antybiotykami –  żywe kultury bakterii zawarte w Doktor Animals® wypierają szkodliwe patogeny i mikroorganizmy chorobotwórcze takie jak bakterie coli, enterokoki i salmonella oraz grzybice.

Probiotyk dla drobiu Doktor Animals spełnia bardzo istotną rolę w pierwszym zasiedleniu przewodu pokarmowego nowo narodzonych zwierząt. Podanie preparatu zaraz po urodzeniu podnosi system odpornościowy zwierząt, przyczyniając się zwłaszcza do produkcji witamin B i K, a wytwarzane enzymy w znacznym stopniu ułatwiają trawienie węglowodanów ( tłuszcze, skrobia, cukry). Preparat skutecznie oczyszcza organizmy z wszechobecnych toksyn. Dezaktywuje on również formaldehydy, używane do konserwacji pasz.

Bardzo ważnym efektem stosowania preparatu Doktor Animals® jest znaczne ograniczenie wydatków na leki, w tym na antybiotyki, sięgające nawet do 50% oraz znaczące zmniejszenie kosztów wentylacji pomieszczeń inwentarskich.

Produkt stanowi substancje całkowicie bezpieczną dla ludzi, zwierząt i roślin i jest w 100% biodegradowalny.

Sposoby stosowania Doktor Animals w chowie drobiu

 1. 6-8 litrów preparatu zmieszane z 1 toną paszy.
 2. Do picia ( od pierwszego dnia po zasiedleniu kurnika): 1 litr preparatu na 1000 litrów wody. Dla małych stadek odpowiednio: 100ml preparatu na 10 l wody 3 x w tygodniu.
 3. Czyszczenie kurnika po zakończeniu cyklu produkcyjnego: oprysk zużytej ściółki roztworem 1 litra  ProBios  HZ na 20 litrów wody  (nawilżenie w celu ułatwienia usunięcia kurzyńca i przyspieszenie jego fermentacji).
 4. Higienizacja kurnika przed zasiedleniem( w miejsce dezynfekcji chemicznej); 1 litr ProBios HZ rozcieńczony w 20 litrach wody  ( spryskać podłogę i ściany do takiego stanu aż pojawią się spływające krople).
 5. Oprysk ściółki (roztworem Doktor Animals): raz w tygodniu 1 litr preparatu na 20 litrów wody/100m2

Dodatkowym efektem stosowania naszego probiotyku w chowie drobiu jest uzdatnianie  pomiotu i odcieków w wartościowy nawóz, zawierający duże ilości azotu łatwo dostępnego dla roślin.

Na jednej z polskich ferm drobiu producent preparaty stosuje w kurnikach o powierzchni 1000 m2 w następujący sposób:

 1. Do higienizacji przed włożeniem ściółki – 10 litrów ProBios HZ rozcieńczonego w 100 litrach wody do oprysku posadzki, ścian i sufitu,
 2. Po rozścieleniu ściółki – zasiedlenie mikroorganizmów w ściółce przez oprysk jej 10 litrami Doktor Animals rozcieńczonego w 200  litrach wody.
 3. Opryskiwanie jednodniówek w pudełkach przed wypuszczeniem ich na ściółkę – 1 litr Doktor Animals  rozcieńczonego w 50 litrach wody.
 4. Po zasiedleniu kurnika pisklętami:
  – regularne zaprawianie paszy w ilości 6 litrów Doktor Animals®   na 1 tonę karmy,
  – oprysk ściółki co 10 dni w ilości 1 litr Doktor Animals®   rozcieńczonego w 20 litrach wody
 5. Po zdaniu rzutu:
  – opryskiwanie kurnika ze starą ściółką w ilości 1 litr ProBios HZ rozcieńczonego w 20 litrach wody,
  – ścielenie nowej ściółki,
  – zasiedlenie mikroorganizmów poprzez opryskanie nowej ściółki roztworem 10 litrów preparatu ProBios HZ rozcieńczonego w 200 litrach wody,
  – wprowadzenie nowych kurcząt,

Uzyskane efekty, to przede wszystkim bardzo dobra waga brojlerów po 5 tygodniach (2,3 – 2,4 kg), świetna zdrowotność, spadek upadków, sucha ściółka, praktycznie niewyczuwalny amoniak, suche, czyste i pełne opierzenie brojlerów, zdecydowana poprawa walorów smakowych co poskutkowało natychmiast zwiększonym popytem.

WAŻNE!!!

Zgodnie z rozporządzeniem od początku 2010 roku kontrola na obecność bakterii Salmonella spp. czy Campylobacter spp. na fermach drobiu przeprowadzana jest przez lekarzy weterynarii na 3 tygodnie przed planowanym przemieszczeniem ptaków do rzeźni. Sposób kontroli nie przewiduje pobierania próbek w postaci kału, wymazów itp. Badanie weterynaryjne jest przeprowadzane sposobem tzw. “próby podeszwowej”, polegającej na tym, że lekarz, po nałożeniu na buty specjalnych nakładek, pobiera próbki ze ściółki w czterech miejscach pomieszczenia hodowlanego. Badanie przeprowadza się z materiału osadzonego na tych nakładkach.

Wobec powyższego bardzo istotnym jest bioasekuracja fermy zarówno wewnątrz pomieszczeń hodowlanych jak i jej otoczenia.

Ponadto powołując się na opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdzono, że:

 • każde zastosowanie substancji antybakteryjnych u drobiu zwiększa ryzyko ujawnienia się i rozprzestrzeniania się odporności u bakterii zoonotycznych takich jak Salmonella spp. czy Campylobackter spp.
 • środki zwalczające drobnoustroje mogą być stosowane jedynie w przypadku drobiu chorego na salmonelozę, tj. wykazującego objawy kliniczne choroby, wyłącznie w celu ulżenia ich cierpieniom i zapobieżenia upadkom;
 • stosowanie substancji antybakteryjnych jako metody ograniczenia rozprzestrzenienia Salmonella spp. u drobiu nigdy nie jest w pełni skuteczne, gdyż nie jest możliwa eliminacja wszystkich komórek bakteryjnych ze środowiska zainfekowanego stada, tylko ograniczenie poziomu skażenia;
 • nie stwierdzono specjalnych korzyści stosowania środków zwalczających drobnoustroje w przypadku brojlerów jako narzędzia zwalczającego zakażenie Salmonella spp. w stadzie
 • stosowanie substancji antybakteryjnych zwiększa ryzyko zanieczyszczenia tuszek opornymi szczepami Salmonella spp. czy Campylobackter spp. czy bakterii komensainych co może sprzyjać transferowi genów oporności do innych bakterii;
 • prawdopodobieństwo rozwoju lub nabycia oporności przez pałeczki Salmonella w przypadku stosowania substancji antybakteryjnych w leczeniu chorych na salmonelozę ptaków jest niższe niż kiedy są one wykorzystywane do eliminacji Salmonella ze stad zakażonych bezobjawowo;
 • zastosowanie środków zwalczających drobnoustroje sprzyja utrzymywaniu się Salmonella spp. w stadzie, gdyż nosicielstwo i siewstwo może ulec zmniejszeniu do poziomu, który nie będzie wykrywany metodami analitycznymi stosowanymi w krajowych programach zwalczania Salmonella.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.maja 2009 roku ( Dz. U. Nr 78 poz. 651 ) odnoszące się do zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w dziale 3 .3.6. Oczyszczania i odkażanie stwierdzono m. in., że:

Odkażanie polegające na niszczeniu czynników chorobotwórczych obecnych w środowisku jest skutecznie przeprowadzane przy użyciu m. in.:

 • środków biologicznych (z udziałem bakterii nitryfikacyjnych) stosowanych do odkażania obornika i gnojowicy

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż najlepsze efekty w uwalnianiu stad drobiu, w tym brojlerów, może przynieść rygorystyczne przestrzeganie zasad dobrej praktyki hodowlanej i higienicznej obejmującej wszystkie aspekty prowadzenia hodowli.