Zastosowanie mikroorganizmów w oczyszczalniach ścieków

Ścieki to wody zużyte podczas działalności człowieka (życiowej oraz produkcyjnej), wody infiltracyjne (dostające się do kanalizacji przez nieszczelności lub pochodzące z odwodnienia terenu) oraz wod opadowe biorące się z deszczu bądź topniejącego śniegu. Zwykle trafiają do szamb, potem poprzez system oczyszczalni do zbiorników lub osadników, ale niestety także bezpośrednio do wód.

Za pomocą nowatorskich pożytecznych mikroorganizmów można uzdatnić wodę z oczyszczalni ścieków /zwłaszcza przydomowych/ zużywając ją np. do podlewania trawników i krzewów. Biopreparaty mogą też być pomocne w bioremediacji wód stojących, płynących czy basenów. Jest to mieszanina probiotycznych szczepów bakterii i innych mikroorganizmów odpowiedzialnych za procesy regeneracji. Wszystkie są korzystne i całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Można nazwać je ,,małymi istotkami do rozwiązywania wielkich problemów”, a ich aktywność w biopreparatach przyczynia się do usprawnienia pracy oczyszczalni oraz redukcji osadów pościekowych efektowne mikroorganizmy zawarte w biopreparatach pomagają bakteriom funkcjonującym w oczyszczalniach oraz wspomagają ich procesy metaboliczne, skutkiem czego jest większa zawartość wolnego tlenu, redukcja unoszącego się na powierzchni osadu, a także ograniczenie namnażania m.in. bakterii nitkowatych- odpowiedzialnych za tworzenie zawiesin;

 • rozkładu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, będących pożywką dla bakterii nitkowatych, do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, a te z kolei stają się cennym źródłem pokarmu dla pożytecznych bakterii. Zaaplikowane już w przepompowniach będą zapobiegać osadzaniu się tłuszczów, a oczyszczanie rur stanie się prostsze i rzadsze;
 • wytwarzania ochronnej warstwy mikrofilmu w rurach, której nie uzyskamy stosując środki chemiczne, co zapobiega korozji sieci kanalizacyjnej oraz zasiarczaniu, przedłużając jej żywotność;
 • zmniejszania emisji gazów, a w następstwie eliminowania przykrych zapachów i odorów, będących
  skutkiem gnicia resztek organicznych, w rurociągach i odstojnikach;
 • higienizacji osadów i piaskowników- pożyteczne mikroorganizmy wypierają chorobotwórcze bakterie poprzez produkcje bakteriocyn przez bakterie kwasu mlekowego, grzyby i promieniowce;
 • rozkładu zanieczyszczeń wód, osadników czy gleby związkami ropopochodnymi. W wyniku tych
  działań urządzenia i budowle kanalizacyjne nie ulegają korozji, co umożliwia wycofanie środków
  chemicznych, a przez to obniżenie kosztów eksploatacji.

Możliwe jest stosowanie preparatów także w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz szambach,
co ograniczy znacząco przykry zapach, a także występowanie chorobotwórczych mikroorganizmów, a
wodę odzyskaną ze ścieków (ponad 90% ich objętości) można powtórnie wykorzystać do podlewania
trawników i krzewów.

Należy zauważyć, że to, co ludzie uznają za niebezpieczne, gnijące, brzydko pachnące, a nawet
śmierdzące, jest dla pożytecznych mikroorganizmów wybornym pożywieniem, dlatego warto je
stosować.