Bio-Trakt w oczyszczalniach i przydomowych oczyszczalniach ścieków:

 

  • Udrażnianie trakcji ściekowych i kanalizacyjnych
  • Wspomaganie i stymulacja procesów fermentacyjnych w oczyszczalniach ścieków
  • Redukcja i higienizacja osadów pościekowych
  • Likwidacja odorów
  • Likwidacja zanieczyszczeń ropopochodnych 

AQua Biosa Cleaner

Probiotyk do wód Aqua Biosa Cleaner:

  • klaruje zmętniałą wodę w oczkach i stawach ogrodowych
  • rozkłada i mineralizuje denne osady organiczne
  • absorbuje gazy wydzielające się z mułów dennych
  • usuwa zanieczyszczenia ropopochodne wód powierzchniowych