Probiotyki dla koni

Probiotyki dla koni

 

Konie są bardzo podatne na zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, powodowane różnymi czynnikami stresowymi, przede wszystkim nagłą zmianą żywienia, nadmierną podażą łatwo fermentujących węglowodanów i transportem. Zaburzeniom tym często towarzyszą zmiany w składzie i aktywności mikroflory przewodu pokarmowego. Z tego względu zaleca się stosowanie preparatów probiotycznych, które są zdolne do stabilizowania mikroflory i regulowania procesów fermentacji. Zapobiegają także powstawaniu wrzodów, ochwatu, ograniczają występowanie biegunek oraz kolek.

Na użyteczność tych preparatów wpływa ich skład. To odpowiednia mieszanka żywych szczepów pożytecznych bakterii, które naturalnie występują w jelitach i mają korzystny wpływ na układ trawienny gospodarza.

Preparaty Doktor Animals® doskonale sprawdzają się zarówno w pielęgnacji, poprawie zdrowia koni, jak również stwarzają lepsze warunki ich bytowania. Podawane wewnętrznie, tzn. do paszy lub wody przeznaczonej do pojenia, stanowią ważny element żywienia koni, przede wszystkim jako alternatywa antybiotyków i antybiotykoterapii.

Działanie preparatów probiotycznych jest szerokie i odnosi się zarówno do syntezy różnorodnych substancji biologicznie aktywnych, jak i do antagonistycznych interakcji tychże szczepów z patogenami, powodujących choroby układu pokarmowego. Poza tym wywierają korzystny wpływ zarówno na przeżywalność koni, stan i poziom ich odporności, jak również na wskaźniki kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych.

Dodawanie ich do diety klaczy w ostatnich tygodniach ciąży, zwiększa zawartość immunoglobulin w siarze, co stwarza możliwość lepszej ochrony źrebiąt.

Z kolei podanie mikroorganizmów zwierzętom zaraz po urodzeniu, przyczynia się do produkcji witamin B i K, a wytwarzane enzymy w znacznym stopniu zwiększają przyswajalność paszy.

Ponadto stosowanie probiotyków Doktor Animals® w żywieniu koni przyczynia się do ograniczenia rozwoju pasożytów wewnętrznych. Preparaty te możemy stosować także zewnętrznie do zabiegów przemywania i dezynfekcji ran. Przyspiesza to proces gojenia, ogranicza występowanie stanów zapalnych kopyt czy gnicia strzałek. Zapobiegają także grzybicom oraz ograniczają dostęp pasożytów do skóry. Obserwuje się także ogólną poprawę jakości okrywy włosowej. Dodatkowo stosując roztwory produktów ProBios HZ poprawimy higienizację, odwadnianie pomieszczeń w stajni, mamy możliwość uzyskania wysokiej jakości obornika, a także zrewitalizowania środowiska około stajennego.

Wykonanie oprysków podłóg, ścian stajni, czy spryskiwanie słomy i siana, poprawia jakość powietrza- zmniejszając ilość kurzu, eliminują kaszel koni. Następuje też redukcja szkodliwych gazów, w tym amoniaku, który powoduje nerwowość koni. A oprysk wybiegów i parkurów poprawia właściwości fizykochemiczne podłoża czy gleby, co można zauważyć podczas opadów, kiedy znikają zastoiny wodne. W

ażnym plusem dodatków probiotycznych jest to, że są one całkowicie bezpieczne dla nas, zwierząt i dla środowiska