Bio-Trakt w oczyszczalniach i przydomowych oczyszczalniach ścieków:

 

  • Udrażnianie trakcji ściekowych i kanalizacyjnych
  • Wspomaganie i stymulacja procesów fermentacyjnych w oczyszczalniach ścieków
  • Redukcja i higienizacja osadów pościekowych
  • Likwidacja odorów
  • Likwidacja zanieczyszczeń ropopochodnych