Doktor Animals – probiotyk dla ptaków ozdobnych

  • zapobiega chorobom przewodu pokarmowego
  • znakomicie poprawia przyswajalność karmy
  • poprawia ogólną odporność i kondycję ptaków
  • ogranicza udział leków w trakcie chowu