Doktor Animals – probiotyk dla zwierząt

  • Poprawa kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych zwierząt.
  • Ograniczanie występowania stanów zapalnych wymion.
  • Ograniczenie występowania grzybic i biegunek.
  • Przyspieszona fermentacja gnojowicy oraz obornika w efekcie czego otrzymujemy cenny nawóz organiczny.
  • Bioasekuracja fermy poprzez eliminację patogenów.
  • Redukcja populacji insektów w pomieszczeniach hodowlanych.
  • Ograniczenie emisji siarkowodoru i amoniaku w oborach.
  • Obniżenie i stabilizacja liczby komórek somatycznych w mleku.