Doktor Animals – probiotyk dla zwierząt

 • Poprawa kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych trzody
 • Zmniejszenie stresu zwierząt i skłonności do kanibalizmu
 • Poprawa procesu trawienia i przyrostu masy zwierzęcia
 • Zmniejszenie zużycia paszy na kilogram przyrostu wagi zwierzęcia
 • Ograniczenie emisji siarkowodoru i amoniaku w chlewniach i ograniczenie chorób dróg oddechowych
 • Łagodniejszy przebieg zatruć pokarmowych, wywoływanych często konserwantami stosowanymi w paszach.
 • Bioasekuracja fermy poprzez eliminację patogenów
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących.
 • Zapobieganie grzybicom i ograniczenie występowania biegunek.
 • Redukcja populacji insektów w pomieszczeniach hodowlanych.
 • Ograniczanie wydatków na opiekę weterynaryjną.
 • Przyspieszona fermentacja gnojowicy, w efekcie czego otrzymujemy cenny nawóz organiczny.