Doktor Animals – probiotyk dla zwierząt

 • Bioasekuracja fermy
 • Poprawa zdrowotności stada i kondycji fizycznej drobiu
 • Zwiększenie przyswajalności paszy
 • Łagodzenie skutków zatruć pokarmowych wywoływanych często konserwantami stosowanymi w paszach
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących
 • Znaczne zmniejszenie wilgotności ściółki i ograniczenie zachodzących w niej procesów gnilnych
 • Ograniczenie emisji amoniaku i siarkowodoru
 • Zmniejszenie kosztów wentylacji hal produkcyjnych
 • Znaczne ograniczenie ilości upadków
 • Redukcja populacji insektów
 • Przerobienie odpadów i pomiotu, oraz odcieków w wartościowy nawóz, zawierający duże ilości azotu łatwo dostępnego dla roślin