Doktor Animals® – probiotyk dla pszczół

  • Podniesienie odporności pszczół na szkodliwe działanie powszechnie stosowanych pestycydów.
  • Bioasekuracja pasieki, poprawienie warunków sanitarnych w ulach
  • Poprawienie kondycji pszczół sprzyjające dobremu przezimowaniu całego roju 
  • Zawarte w preparacie bakterie fermentacji mlekowej wytwarzają enzymy wpływające skutecznie na trwałości miodu i pierzgi. Stanowią również najważniejsze związki bakteriobójcze w mleczku pszczelim.