ProBios Plus do ogrodów i sadów

  • Wzmacnianie naturalnej odporności roślin, kwiatostanów i owoców na choroby i szkodniki
  • Silniejszy i wyrównany wzrost sadzonek
  • Wzrost przyswajalności składników pokarmowych zawartych glebie
  • Zwiększenie odporności na przymrozki i suszę
  • Eliminacja patogenów glebowych
  • Stymulacja rozwoju wiązki korzeniowej
  • Bioremediacja gleby zanieczyszczone pestycydami