ProBios Komposter – przyspiesza fermentację

Inicjuje i przyspiesza fermentację odpadów organicznych.

Stosowany szczególnie do:

  • kompostowania zielonych odpadów w sadach i ogrodach
  • kompostowania odpadów organicznych na wysypiskach śmieci
  • kompostowania obornika, kurzyńca, przegniłej słomy i siana
  • likwidacji odorów towarzyszących zagniwaniu substancji organicznej