ProBios HZ: zdrowe otoczenie – zdrowe zwierzęta

  • higienizacja wszystkich pomieszczeń inwentarskich i hodowlanych
  • higienizacja i udrażnianie kanałów gnojowych i trakcji ściekowych w fermach hodowlanych
  • likwidacja odorów poprzez szybkie wiązanie siarkowodoru i amoniaku
  • fermentacja gnojowicy i kompostowanie obornika, kurzyńca i innych odpadów organicznych