Choroby zwierząt hodowlanych

W odchowie zwierząt napotykamy problemy związane ze zbyt niską odpornością uzyskaną od matki w okresie płodowym i podczas okresu rozrostu . Niska odporność jest przyczyną występowania chorób o podłożu mikrobiologicznym.  Aby być spokojnym o zdrowie zwierząt hodowlanych, należy wziąć pod uwagę zastosowanie naturalnych metod wspomagania jakości pasz i kiszonek, poprzez użycie probiotyków. Aby uzyskać najlepsze wyniki, polecamy stosować mikroorganizmy, począwszy od fermentacji obornika lub gnojowicy. Przefermentowany obornik lub gnojowica z dodatkiem probiotyków nie zakwasza gleby, a ponadto dostarcza próchnicę. Probiotyki Doktor Animals poprawiają zdrowotność zwierząt, zwiększają przyrosty oraz poprawiają jakość paszy i jej wykorzystanie. Dobroczynne działanie probiotyków jest wynikiem odpowiedniego doboru szczepów mikroorganizmów, które redukują bakterie patogenne w przewodzie pokarmowym ściśle pokrywając kosmki jelitowe, a utworzona w ten sposób warstwa uniemożliwia osiedlanie się bakterii chorobotwórczych.