Degradacja gleby uprawnej

JAKA GLEBA TAKI PLON! Chora gleba rodzi chore rośliny. Chore rośliny to chore zwierzęta i chorzy ludzie.  Degradacja gleby to obniżenie jakości i żyzności gleby wywołane działaniem naturalnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Najczęściej do degradacji gleby prowadzą erozje gleby, jej zakwaszenie, zasolenie, przenawożenie  czy wyjałowienie.  Istnieje możliwość  wzbogacenia i ukierunkowania życia biologicznego w glebie tak, aby gatunkami dominującymi stały się mikroorganizmy sprzyjające podniesieniu żyzności oraz lepszemu wzrostowi i rozwojowi roślin. Możliwości takie daje biopreparat glebowy Probios. W wyniku wzbogacenia gleby pożytecznymi mikroorganizmami Probios uwalniane są składniki odżywcze dla roślin uprawnych, ale także – co jest ważniejsze – powstaje próchnica. Jej obecność jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o fizycznej strukturze gleby i jej zdolności do magazynowania wody oraz składników pokarmowych.