Bio-Trakt

kanalizacjekanalizacje

Bio-Trakt – udrażnia trakcje ściekowe i  kanalizacyjne. Wspomaga i stymuluje procesy fermentacyjne w oczyszczalniach ścieków, rozkłada osady tłuszczowo-białkowe oraz likwiduje odory.

30,03 

Wybierz pojemność:

1 l - 30,03 
2 l - 46,20 
5 l - 92,40 
10 l - 167,47 
20 l - 254,10 
1000 l - 11203,50 

Opis

Bakterie do szamba Bio-Trakt®

Bio-Trakt® skompowany na bazie żywych kultur  bakterii kwasu mlekowego, promieniowców i drożdży oraz wyciągów ziołowych. Biopreparat posiada szerokie zastosowanie w udrażnianiu trakcji ściekowych, wspomaga procesy fermentacyjne w szambach, oczyszczalniach przydomowych i komunalnych.

Bakterie do szamba Bio-Trakt® służą w szczególności do:

 • Rozkładu osadów w trakcjach ściekowych i kanalizacyjnych oraz osadnikach,
 • Redukcja objętościowa osadów pościekowych o 30 – 40 % co jest  efektem mineralizacji osadów i uwalniania cząsteczek wody zawartej w hydrożelach
 • Redukcji odorów, wydobywających się w procesie zagniwania resztek organicznych, w tym białek,
 • Rewitalizacji wody odpływowej z oczyszczalni ścieków
 • Skutecznego usunięcia bakterii chorobotwórczych, patogenów i pasożytów ze ścieków i osadów pościekowych,
 • Rozkładania substancji ropopochodnych w skażonej glebie, wodzie, odstojnikach i osadnikach,
 • Wspomagania procesów metanogenezy, co prowadzi do skrócenia czasu fermentacji metanowej i zwiększenia ilości pozyskiwanego biogazu.

Szczególnie przydatnym okazał się nasz biopreparat, zastosowany w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz szambach. Odzyskaną ze ścieków wodę (ponad 90 % objętości zrzuconych ścieków) można powtórnie wykorzystania do podlewania trawników, drzewek, krzewów i upraw warzywnych.

Przeznaczenie:

 • komunalne trakcje i ciągi kanalizacyjne
 • kompostownie i oczyszczalnie ścieków
 • kanalizacje wewnętrzne w: ubojniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, hotelach, pensjonatach i gastronomii
 • separatory tłuszczu, odstojniki osadów białkowo – tłuszczowych
 • składowiska odpadów komunalnych

W efekcie następuje:

 • Znaczna redukcja kosztów działania oczyszczalni ścieków,
 • Redukcja kosztów utrzymania i serwisu trakcji ściekowych.

Stosowanie w gospodarstwach domowych:

Dawka 1 L/m3 ścieków znajdujących się w szambie lub komorze ściekowej, uzupełniać 2 x w tyg. poprzez zalanie po 50 ml biopreparatu do oczek sanitarnych (zlewy, umywalki)

Bakterie do szamba Bio-Trakt® posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-2926/2014, a znak towarowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP.

Produkt stanowi substancję całkowicie bezpieczną dla ludzi, zwierząt, roślin i jest w 100 % biodegradowalny.