ProBios

uprawy poloweuprawy polowe

Wzmacnia siłę rodną gleby, rozkłada resztki pożniwne i wytwarza w glebie środowisko nietolerowane przez patogeny. Otoczkowanie nasion siewnych i opryski pogłówne,  wzmacniają naturalna odporność roślin na choroby i szkodniki.

19,63 

Wybierz pojemność:

1 l - 19,63 
2 l - 35,81 
5 l - 75,08 
10 l - 106,26 
20 l - 202,12 
1000 l - 9009,00 

Opis

ProBios

Uniwersalny preparat mikrobiologiczny, na bazie żywych kultur bakterii kwasu mlekowego, drożdży, promieniowców i fototropów.

Poprawia jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych, stosowany szczególnie do:

  • kondycjonowania gleby,
  • rozkładania resztek pożniwnych i likwidacji patogenów w glebie,
  • zaprawiania nasion siewnych i oprysków, co wzmacnia naturalna odporność roślin na choroby i szkodniki.

Działania biopreparatu w glebie prowadzi do zwiększenia zawartości próchnicy i podniesienia odczynu pH, zwiększenia pojemności polowej wody, poprawę stosunków powietrzno – wodnych w glebie oraz jej struktury, a przez to zwiększanie siły rodnej samej gleby. Stosowany pogłównie zwiększa wigor roślin i poprawia ich odporność na choroby i szkodniki.

Zalecane dawki:

Przed orką:

– min. 20 litrów preparatu na hektar rozcieńczone w 300 – 400 litrach wody ( poj. opryskiwacza) zastosować na resztki pożniwne

Pogłówne:

– min. 10 litrów preparatu na hektar rozcieńczone w 300 – 400 litrach wody zastosować dwukrotnie w okresie wegetacji roślin

Biopreparat jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Uwaga– systematyczne stosowanie preparatu zmniejsza konieczność stosowania środków chemicznych i nawozów sztucznych w uprawach glebowych nawet do 50%.

Preparat stanowi substancję całkowicie bezpieczną dla ludzi, zwierząt i roślin i jest w 100% biodegradowalny.