Doktor Animals Fish dla ryb

Probiotyki dla rybProbiotyki dla ryb

wsparcie odporności,  kondycji fizycznej  i zwiększenie przyrostu masy ryb, mineralizacja resztek organicznych zalegających na dnie zbiorników

173,25 

Wybierz pojemność:

10 l - 173,25 
20 l - 288,75 

Opis

Doktor Animals® Fish – probiotyk dla ryb

Dawkowanie i efekty stosowania preparatu probiotycznego Doktor Animals® fish  w stawach hodowlanych.

  • wsparcie  kondycji fizycznej i zdrowotnej ryb
  • zwiększenie przyrostu masy ryb hodowlanych
  • poprawa warunków biologicznych w zbiornikach wodnych
  • mineralizacja resztek organicznych zalegających na dnie zbiorników
  • regulacja stosunków powietrznych w stawach
  • poprawa jakości i zwiększenie przejrzystości wody
  • zlikwidowanie odorów pochodzących z mułu dennych
  • zmniejszenie częstotliwości występowania niekorzystnych glonów i sinic

Przeciętnie dawka preparatu Doktor Animals® fish w stawach hodowlanych wynosi 40l na hektar w ciągu roku. Preparat dodajemy również do paszy w ilości 6 L na  tonę.

Jako dodatek do paszy preparat preparat powoduje zwiększenie jej przyswajalności. W układzie pokarmowym ryby preparat probiotyczny eliminuje patogeny i bakterie chorobotwórcze, wzbogacając dobrą florę bakteryjną w organizmie ryby. Dodatkowo preparat jest pobierany przez rybę podczas penetracji dna przy karmnikach, w miejscach gdzie rozsypany jest preparat wraz z zeolitem.

W efekcie zastosowania tej technologii na dnie stawu następuje proces przerobu resztek pokarmowych, odchodów rybich i innych składników organicznych skutkiem czego jest bardzo dobrze spulchnione dno, dając np. karpiom możliwość głębszej penetracji dna w poszukiwaniu robaczków i innych składników organicznych.

Jak wykazały doświadczenia hodowców, mięso ryb które w procesie hodowlanym dostają preparat Doktor Animals® fish ma dłuższy okres przechowywania oraz poprawia się smak mięsa z danej hodowli.