ProBios – Wzmacnia siłę rodną gleby, rozkłada resztki pożniwne