Zastosowanie probiotycznych mikroorganizmów w uprawie roślin polowych

Technologia probiotycznych mikroorganizmów przysparza ogromnych korzyści w rolnictwie. Możliwe jest przekształcenie wszystkich rodzajów gleb, zwłaszcza mocno wyjałowionych, w pełnowartościową ziemię uprawną, z osiągnięciem plonów nie mniejszych niż przy zastosowaniu pestycydów, środków chemicznych oraz nawozów sztucznych. Udowodniono, iż to właśnie chemizacja współczesnego rolnictwa zachwiała równowagę mikrobiologiczną w glebie, prowadząc do jej degeneracji.

Naturalna technologia jest prosta, tania, a co ważne całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin. Biopreparaty firmy Eko-Natural to kombinacja różnych mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych, m.in. bakterie kwasu mlekowego, propionowe, fotosyntetyzujące, wiążące azot z powietrza, drożdże, promieniowce, a także wyciągi ziołowe.

Można aplikować je na wiele sposobów- zwykle są to opryski roztworem (w odpowiednim rozcieńczeniu) bezpośrednio na glebę, resztki pożniwne, a także na rośliny bądź zaprawiane są nasiona siewne. Osoby stosujące preparat ProBios w uprawach polowych, przez kilka lat z z rzędu, potwierdzają rewelacyjne skutki działania takich zabiegów- następuje poprawa fizycznych, chemicznych, jak również biologicznych parametrów gleby, a mianowicie:
* trudno przyswajalne dla roślin związki organiczne i składniki mineralne stają się łatwiej dostępne,
* przetwarzanie materii organicznej przebiega szybciej i skuteczniej, co redukuje procesy gnilne oraz rozprzestrzenianie chorób na resztkach pożniwnych,
* następuje wiązanie azotu atmosferycznego (Azotobacter), a także możliwe jest odtruwanie gleby skażonej pestycydami,
* poprawienie struktury gleby, a woda nie jest zatrzymywana na powierzchni.

Dodatek probiotycznych mikroorganizmów do masy organicznej w glebie powoduje fermentacyjny rozkład, w wyniku dominacji mikroorganizmów regeneratywnych nad degeneratywnymi.
Następstwem takich procesów jest ograniczenie gnicia resztek organicznych, jak i zahamowanie wydzielania szkodliwych gazów oraz nieprzyjemnych zapachów. Poprawia się system korzeniowy roślin, które stają się silniejsze, bowiem mogą być lepiej zaopatrywane w substancje odżywcze. Ilość składników odżywczych dostarczanych roślinom jest optymalna jakościowo oraz ilościowo poprzez
wymianę wewnętrzną pomiędzy fauną gleby i wszystkimi mikroorganizmami. Dobro jest obopólne, gdyż rośliny równocześnie podtrzymują życie mikroorganizmów poprzez wydzielinę korzeniową, jak i resztki pożniwne, które głównie zawierają węgiel asymilowany przez rośliny w czasie wegetacji.

Zwiększona ilość pożytecznych mikroorganizmów przywraca równowagę biologiczną w glebie poprzez inicjowanie i stymulację procesów próchnicotwórczych , w związku z czym, gleba naturalnie zachowuje wysoki poziom zdrowotności.

Biopreparat jest uniwersalny, a dobroczynne działanie stosowania pożytecznych mikroorganizmów jest obserwowane także na roślinach rolniczych, m.in.:
*bulwy ziemniaka, szczepione przed sadzeniem, chronione są przed ospowatością (Rhizoctonia
solani) oraz parchem zwykłym (Streptomyces scabies), a także ograniczony jest rozwój i liczebność larw stonki;
*uprawy pszenicy ozimej skutecznie chronione są przed septriozą i brunatną plamistością liści, a doglebowe i dolistne opryski biopreparatem pszenicy jarej, powodują widoczny wzrost plonu, jak i cech biometrycznych roślin;
*następuje ograniczenie występowania chorób podsuszkowych pszenżyta;

*wzrost roślin kukurydzy jest stymulowany, a odporność i procesy fotosyntezy indukowane;
*w przypadku roślin przemysłowych: rzepak ozimy chroniony jest przed chorobami a plonowanie  stymulowane; zdrowotność nasion lnu włóknistego jest poprawiana, w szczególności obserwuje się ograniczenie występowania grzybów z rodzaju Fusarium, powodujących fuzariozę, czyli chorobę najczęściej atakującą plantacje lnu w Polsce