Mikroorganizmy probiotyczne w kiszonkach

Mikroorganizmy probiotyczne w kiszonkach

Rozwój rolnictwa w ostatnich latach w głównej mierze prowadzi do jego technicyzacji i intensyfikacji metod uprawy i hodowli. Postęp ten niesie za sobą konieczność używania syntetycznych nawozów oraz chemicznych środków, które zagrażają środowisku, społeczeństwu, jak i gospodarce. W związku z tym Komisja Europejska opracowała Strategię zrównoważonego rozwoju rolnictwa (..) na lata 2012-2020, zapewniającą bezpieczeństwo żywnościowe, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska. Jedną z wielu metod stosowanych w biologizacji rolnictwa jest probiotechnologia, oparta na zastosowaniu przez rolników preparatów, których skład stanowi specjalnie dobrana kompozycja mikroorganizmów probiotycznych. Ta niezwykła, a zarazem prosta technologia prowadzi do inokulacji gleby, ale i zwiększa plony. Możemy uzyskać także zwiększenie produkcyjności zwierząt przy zachowaniu ich dobrego zdrowia, a wszystko to poprzez stosowanie odpowiedniej jakości pasz z dodatkiem pożytecznych bakterii.

 

Probiotyki pełnią rolę inokulantów, szczególnie w przypadku roślin trudno zakiszających się. Choć kukurydza zakisza się łatwo, powinniśmy również je stosować, ze względu na większą ilość zakiszonej masy oraz większy jej udział w żywieniu zwierząt. Bioreparaty intensyfikują i ukierunkowują procesy fermentacji oraz poprawiają trwałość i jakość kiszonek, w wyniku obniżenia kwasowości, podwyższenia poziomu kwasu mlekowego, jak i stosunku kwasu mlekowego do lotnych kwasów tłuszczowych.

Co więcej wykazują właściwości przeciwutleniające oraz bakterio i fungistatyczne wobec patogenów (Escherichia coli, Salmonella sp.) czy niepożądanych mikroorganizmów, a także obniżają poziom skażenia pasz toksycznymi metabolitami pleśni: alfatoksyn B1 i ochratoksyn A. Dodatkowo wpływają na lepsze pobranie paszy, poprawę strawności oraz wartości pokarmowej, jak również zapewniają wzrost efektów produkcyjnych zwierząt żywionych tymi paszami.

 

Wśród tylu zalet, szczególną korzyścią jest to, że pożyteczne mikroorganizmy nie wymagają okresu karencji i prewencji oraz fakt, że stosowanie pasz z ich dodatkiem wspiera likwidację przyczyn rozwoju wielu chorób zwierząt a nie tylko ich objawy.

Biopreparaty ProBios dostępny jest w formie płynnej, który w odpowiednich proporcjach rozpuszcza się w wodzie i aplikuje się je w czasie zbioru pasz bądź spryskuje kolejne warstwy zakiszanej masy.

Warto również wspomnieć, iż są to produkty całkowicie bezpiecznie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.